Ekoloji

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Ayvacık’taki uranyum-toryum arama sondajlarının sonlandırılması için 3 bakanlığa dava açtı

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çanakkale Ayvacık’ta MTA şirketi tarafından başlatılan uranyum-toryum arama sondajlarına ilişkin 3 bakanlığa dava açtığını açıkladı.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından Ayvacık’ın Arıklı Köyü yakınlarında yapılan uranyum madeni sondaj çalışmaları bölge halkını tedirgin ediyor.

Arıklı Köyü başta olmak üzere, Nusratlı, Hasanobası, Ahmetçe, Sazlı, Kozlu, Büyükhusun, Demirci ve Hüseyinfakı Köylerine çok yakın bir alanda bulunan sondaj çalışmalarının, Ayvacık’ın ‘Kıran Köyleri’ olarak bilinen yöreyi olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor.

ARAMA FAALİYETİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE ZARAR VERECEK”

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na dava açtığını duyurdu. 

Davaya ilişkin derneğin yaptığı açıklamada; arama faaliyeti sonucunda Kazdağları‟ının flora ve fuanası başta olmak üzere; biyolojik çeşitliliğinin zarar göreceği, ilgili bölge içerisinde yer alan Gargara Antik Kenti’ndeki kültürel varlığın zarar göreceği, toprağa yayılan partiküller nedeniyle geçim kaynaklarının olumsuz etkileneceği, ekoloji turizminin zarar göreceği ifade edildi. 

Kazdağı Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği’nin açıklaması şu şekilde:

“Kazdağları’nın eteklerinde, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Arıklı Köyü yakınlarında MTA tarafından başlatılan uranyum toryum arama sondajlarına karşı 43 davacı ile davalarımızı açtık.

Davacılar arasında Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Nusratlı Köyü Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği ve Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği olmak üzere 3 kurumsal davacı ve yörede yaşayan 40 vatandaş yer alıyor.

Davalarımızın birincisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na karşı “Arama Ruhsatı İptal” davası. 2017 tarihinde verilen ve 5 yıl süresi bulunan 3444,71 hektar alana sahip 201701688 no’lu arama ruhsatının iptal edilmesini istedik.

Dava dilekçemizde;

‘Davalı idare; iklim değişikliği ile mücadele strateji ve eylem planlarına, yutak alanların korunmasına ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata aykırı bir şekilde hareket ederek maden arama ruhsatı vermiştir. Davalı idarenin bu idari işlemi neticesinde, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Arıklı Köyü başta olmak üzere, maden arama etki alanı içerisindeki civar köylerde ve Körfez bölgesinde yaşayan kişilerin sağlıklı bir çevrede yaşam haklarını ihlal eden sondaj çalışmaları başlatılmıştır.

Bütün bunlardan bahisle,

1. Sondaj faaliyetinin gerçekleştirildiği yer ve civarında yaşayan insanların sağlığına etkilerinin yanı sıra Kazdağları‟ının flora ve fuanası başta olmak üzere; biyolojik çeşitliliğinin zarar göreceği,

2. İlgili bölge içerisinde yer alan Gargara Antik Kenti’nin başlatılan sondaj çalışmalarıyla kültürel varlığın zarar göreceği,

3. Uranyum-Toryum, partikülleri ve radon sebebiyle toprak, yeraltı ve yer üstü sularının kirlenmesi nedeniyle bölgedeki bir diğer geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın olumsuz etkileneceği,

4. İlgili bölgede yaşayan kişiler için gelir kaynağı olan ekolojik turizmin olumsuz etkileneceği, gerçeği dikkate alınarak;

ÇANAKKALE ili AYVACIK ilçesi Arıklı Köyü mevkiinde MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından başlatılan maden arama faaliyeti için, davalı İdare tarafından verilen 201701688 RUHSAT NOLU, 3353544 ERiŞİM NOLU, IV.GRUP ARAMA RUHSATININ İPTALİNE; öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmesini talep ederiz.’ dedik.

Davalarımızdan ikincisini ise aynı gerekçelerle arama sondajı için “ÇED Kapsam Dışı” kararı veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı “ÇED Kapsam Dışı Kararı” nın iptali talebi ile açtık.

Üçüncü davamızı da arama sondajları için Ormanlık alanı tahsis eden Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı tarafından 23.02.2022 tarihinde verilen toplam 4.689,42 m² alan ile ilgili olarak “E28611589-020-3700091 sayılı Maden Arama ve Altyapı Tesisi Kesin Yeni İzni” işleminin iptali ve yürütmenin durdurulmasını istedik.

Uranyum gibi oldukça tehlikeli bir madenin aranmasına olanak sağlayan arama ruhsatının, çevre üzerinde yaratacağı zararları görmezden gelerek verilen “ÇED Kapsam Dışı” kararının ve ormanlarımızın delik deşik edilmesine ve zehirlenmesine yol açacak orman izninin iptali için başlattığımız hukuk mücadelesini kazanacağız.

Arıklı, Nusratlı, Yeşilyurt, Küçükkuyu, Kayalar, Çatlı, Tartışık, Dibekli, Güzelköy, Hasanobası, Ahmetçe, Sazlı, Kozlu, Büyükhusun, Demirci, Hüseyinfakı ve civardaki diğer köylerine yakın olan uranyum toryum arama sondajının sonlandırılması ve MTA’nın bölgemizi terk etmesi için hukuk sürecinin takibinin yanı sıra her alanda sözümüzü söylemeye ve eylemlerimize devam edeceğimizi buradan bir kez daha duyuruyoruz.”

Benzer Haberler
Ekoloji

Sinpaş GYO mahkeme kararına rağmen Kızılbük Koyu'nda inşaata devam ediyor

Ekoloji

Nesin Vakfı'nın zeytinliğini kundaklayan kişiler serbest bırakıldı

Ekoloji

CHP'li Sarıbal'dan İznik Gölü'ndeki tahribata tepki: İznik'in kalbine vurulmuş hançer

Ekoloji

AKP'li belediyenin orman katliamını tespit etti, ışık hızıyla görevinden alındı